Skřítkové a Sluníčka na divadle

SKŘÍTKY A SLUNÍČKA NAVŠTÍVILO V MŠ DIVADLO TVOŘIVÉ DRAMATIKY-„HRA“.DO DĚJE POHÁDKY SE ZAPOJILY VŠECHNY DĚTI .