Tento týden, kdy nás ve školce doprovázelo téma “ Na poli“ si děti měly přinést z domova bramboru, ze které si poté vyrobily vlastní bramborová razítka. Myslím, že měly velký úspěch a tvoření s nimi se jim velmi povedlo.