Česko německé setkání ve znamení sportu a vědy

Ve čtvrtek 17.10. 2019 proběhlo další setkání mezi žáky tlučenské základní školy a žáky z partnerské školy v německém Flossu.
Dopoledne se opět neslo ve sportovním duchu. Pro německé žáky bylo v tělocvičně připraveno osm stanovišť, na kterých si všichni mohli vyzkoušet, jak jsou zdatní v gymnastice. Jako průvodci po jednotlivých stanovištích výborně fungovali čeští žáci, kteří vysvětlovali, jakým způsobem na stanovištích cvičit a zároveň i vše názorně ukazovali. Během celého dopoledne si tak žáci formou hry procvičili různá slovíčka týkající se sportovního náčiní a sportovních úkonů. Po závěrečném protažení a zhodnocení společné výuky se celá česko-německá skupina vydala na exkurzi do Techmania Science Centre.
V Techmanii se žáci i doprovázející učitelé nejprve posilnili výborným obědem a poté následovala krátká přednáška o historii a koncepci Techmania Science Centre. Všichni žáci již však netrpělivě očekávali, až budou ‚vypuštěni‘ do samotné expozice. To jim bylo záhy umožněno a tak měli možnost si vyzkoušet stovky interaktivních exponátů a seznámit se tak se světem vědy a techniky. 3D film Sen o létání, promítaný ve 3D Planetáriu, byl jistě velice zajímavým a příjemným zakončením celého výletu do Plzně.
Po návratu do Tlučné se žáci rozloučili se svými německými kamarády a ti se pak vydali na cestu zpět k domovu. Příští setkání proběhne 21. listopadu na německé půdě a žáci osmé a deváté třídy navštíví Geo-centrum, které se nachází nedaleko obce Floss.

Mgr. Zuzana Šamánková

odkaz na fotoalbum