VÝSLEDEK VOLBY zástupce zákonných zástupců do školské rady

ve dnech 24. – 26. 5. 2021 proběhly volby zákonných zástupců žáků ZŠ s MŠ Tlučná do školské rady.

52 % voličů se vyslovilo pro:

Janu Baslovou

VOLBA DO ŠKOLSKÉ RADY

Volba zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků proběhne formou anonymního hlasování přes žákovské účty v MS Teams v termínu 24. – 26. 5. 2021, zúčastnit se jí může za každého žáka jeden zákonný zástupce. (Z každého účtu bude možno hlasovat jedenkrát).
Odkaz na hlasovací formulář je v MS Teams v chatu obecné u jednotlivých tříd. (např. 1.třída – obecné, 2.A – obecné, 7.B – obecné). Při hlasování je nutné být přihlášen v MS Teams na účtu žáků.

Volba do školské rady

Do středy 28. 4. 2021 byli navrženi zákonnými zástupci nezletilých žáků tři kandidáti na zástupce do školské rady.

Baslová Jana
Michl Radek
Rampová Petra

Volba zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků proběhne formou anonymního hlasování přes žákovské účty v MS Teams v termínu 24. – 26. 5. 2021, zúčastnit se jí může za každého žáka jeden zákonný zástupce. (Z každého účtu bude možno hlasovat jedenkrát).
Odkaz na hlasovací formulář bude v MS Teams včas zveřejněn.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

V souladu s § 167 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel ZŠ s MŠ Tlučná volby zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupce pedagogických pracovníků do školské rady na

24. – 26. 5. 2021

Vaše návrhy na kandidáty do této volby můžete podávat písemně e-mailem nebo poštou na adresu ZŠ do středy 28. 4. 2021.

Pokud budete navrhovat jiného kandidáta, než sebe, zjistěte si prosím předem, zda navrhovaný s kandidaturou souhlasí.

  • volba zástupce pedagogických pracovníků proběhne v budově školy v době od 28. – 30. 4. 2021, zúčastnit se jí mohou všichni pedagogičtí pracovníci ZŠ Tlučná

UČITEL/KA MATEMATIKY, FYZIKY, CHEMIE NA 2. STUPNI ZŠ

ZŠ s MŠ Tlučná přijme učitelku/učitele matematiky, fyziky, chemie s nástupem od září 2021. Jsme středně velká škola s krásným školním areálem, dobře vybavenými učebnami a milými kolegy.

Pozice vhodná i pro studenty nebo absolventy.

Práce na plný úvazek nebo částečný úvazek, dle dohody.

Hlavní částí úvazku je výuka matematiky (případně fyziky a chemie). Možnost doplnit úvazek např. výukou výchovných předmětů.

Prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu, na jejichž základě Vás pozveme na osobní pohovor s vedením školy.

Kontakt:
Tel.: +420 377 931 135
E-mail: zs@skolatlucna.cz

Adresa školy:
Základní škola s mateřskou školou Tlučná okres Plzeň-sever
Školní 838
330 26 Tlučná

8. – 12.3. nejsou obědy

V týdnu od 8. do 12. 3. (jarní prázdniny) není pro žáky zajištěno školní stravování (nebudou vydávány obědy). Všichni žáci mají na toto období obědy odhlášeny.

UZAVŘENÍ ŠKOLY A ŠKOLY

V souvislosti s nařízením vlády ČR je ZŠ s MŠ Tlučná od pondělí 1.3.2021 uzavřena.
ŠJ je nadále v provozu.

Obědy od 4.1.2021

Obědy mají na leden všichni přihlášené už od 20.12. Mohou si odhlásit běžným způsobem.
Výdej:
1. a 2. třída v jídelně
3. – 9. třída od 11:30 do 13:30 do jídlonosičů.

Informace k výuce 1. a 2. třídy od 4.1.2021

Vše bude stejné jako bylo od 18.11. do 30.11.
1.třída: příchod od 7:30-7:40 – hlavním vchodem
2.třída: příchod od 7:40-7:50
2.B – hlavní vchod
2.A – horní vchod a šatnu u druhého stupně na chodbě (VII.třídy).
V ŠD se nesmějí míchat, tedy budou 3 oddělení.
Obědy jsou přihlášeny a 1. a 2. třída je mají ve školní jídelně.

PODĚKOVÁNÍ

ZŠ s MŠ Tlučná děkuje p. Jaroslavu Hynešovi za významný finanční dar. Škola za něj zakoupila 5 nových studentských mikroskopů, které zkvalitní výuku v hodinách přírodopisu, chemie, zeměpisu aj. Dalším milým překvapením byl věcný dar ve formě nanuků pro každého žáka i učitele naší školy. Všichni jsme si tak zpestřili svačinovou přestávku hned druhý den nového školního roku.  

Úspěch našich žáků v televizní soutěži „Už tam budem?“

Již potřetí jsme se zúčastnili natáčení televizní soutěže České televize s názvem „Už tam budem?“, která se věnuje vesmírným záležitostem. Do plzeňské Techmanie jsme vyrazili ve středu 30. 9. 2020. Tentokrát byl náš tým složen ze čtyř dívek z deváté třídy a jednoho chlapce z osmé třídy. Toto uskupení se ukázalo jako velmi šťastné, neboť konkurenční školu porazilo téměř ve všech disciplínách a odvezlo si zasloužené a cenné vítězství.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.
Fotografie ze soutěže.

Tento díl bude vysílán na ČT D: 6.11. od 14:50 a 8.11. od 12:10 a můžete ho najít pod tímto odkazem.

Mgr. Kateřina Jandová

Roušky ve vnitřních prostorách

Upozorňujeme na povinnost nosit od čtvrtka 10.9. 2020 roušky ve společných vnitřních prostorách školy (chodby, šatny,…).
Nezapomeňte krom roušky i na uzavíratelný sáček.

Informace pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

Od 1. 9. ZŠ s MŠ zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Nebude vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.

Příchod do školy bude probíhat běžným způsobem. 

Epidemiologická situace těchto dní nám dovoluje zahájit vyučování všech žáků zatím bez výrazných hygienických omezení. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kroužcích.

Zvážili jsme některé aspekty pobytu dětí ve škole podle Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19, který má charakter doporučení hygienických a organizačních preventivních opatření. Obecná doporučení jsme formulovali do konkrétních pravidel podle možností naší školy.

Realizovatelná hygienická i organizační doporučení možná v naší škole jsme nastavili jako závazná pravidla tak, abychom co nejvíce eliminovali případné rozšíření viru ve škole.

Provoz Základní školy s mateřskou školou Tlučná ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID 19

Budeme rádi, když se s tímto dokumentem seznámíte. 

Věříme, že nový školní rok proběhne bez větších komplikací a společně tuto nelehkou dobu zvládneme. Žákům přejeme úspěšný školní rok 2020/2021.

Prosíme Vás o pochopení a vstřícnost.

Vedení ZŠ s MŠ Tlučná

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků.

Úterý 1. září proběhne slavnostní zahájení školního roku 

Slavnostní zahájení proběhne před hlavní budovou ZŠ v 8.00 (sraz v 7.50 hod.) Slavnostní
zahájení bude probíhat venku. Z hygienických a bezpečnostních důvodů do budovy školy
rodiče nebudou moci vstoupit. Po slavnostním zahájení se prvňáčci s třídní učitelkou přemístí
do své třídy, kde každý dostane svůj kufřík. Rodiče vyčkají na návrat svého dítěte před
budovou školy.