VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY – aktualizované termíny

Vzhledem k tomu, že zatím nepřišly žádné návrhy na kandidáty, posouváme termín podávání návrhů i voleb o týden. Níže uvedené termíny jsou již ty aktualizované.

V souladu s § 167 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel ZŠ s MŠ Tlučná volby zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupce pedagogických pracovníků do školské rady na

9. – 13.4. 2023

Vaše návrhy na kandidáty do této volby můžete podávat písemně e-mailem na zs@skolatlucna.cz do soboty 25. 3. 2023.

Pokud budete navrhovat jiného kandidáta, než sebe, zjistěte si prosím předem, zda navrhovaný s kandidaturou souhlasí.

Volby proběhnou formou anonymní ankety v systému Bakaláři.