VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

V souladu s § 167 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel ZŠ s MŠ Tlučná volby zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupce pedagogických pracovníků do školské rady na

24. – 26. 5. 2021

Vaše návrhy na kandidáty do této volby můžete podávat písemně e-mailem nebo poštou na adresu ZŠ do středy 28. 4. 2021.

Pokud budete navrhovat jiného kandidáta, než sebe, zjistěte si prosím předem, zda navrhovaný s kandidaturou souhlasí.

  • volba zástupce pedagogických pracovníků proběhne v budově školy v době od 28. – 30. 4. 2021, zúčastnit se jí mohou všichni pedagogičtí pracovníci ZŠ Tlučná