Konzultační hodiny a třídní schůzky

Ve čtvrtek 10.11. 2022 proběhnou od 15:10 do 17:00 konzultační hodiny s vyučujícími žáků 2. stupně.
O případných společných třídních schůzkách vás budou informovat třídní učitelé.


Termíny třídních schůzek či konzultačních hodin 1. stupně vám sdělí třídní učitelé.