NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA V SOUTĚŽÍCH 

Moc nás těší, že se s Vámi můžeme podělit o velký úspěch, kterého dosáhla naše základní škola.  

Za školní rok 2020/2021 jsme se totiž umístili na 1. místě v soutěži O nejúspěšnější školu v soutěžích v kategorii základní školy, kterou vyhlašuje Odbor školství, mládeže a sportu KÚPK ve spolupráci se Střediskem služeb školám. O pořadí rozhodly dosažené úspěchy v krajských kolech předmětových soutěžích (např. matematická nebo zeměpisná olympiáda). Z tohoto vítězství máme ohromnou radost.  

Za vynikající reprezentaci školy děkujeme všem pedagogům a žákům, kteří se zúčastnili těchto soutěží.