Projektový den – 130 let školy a výročí 17. listopadu

Dne 6.12. 2019 se na naší škole uskutečnil projektový den pro druhý stupeň. Program dne začal pro všechny v 7:50. Žáci byli rozděleni do dvou velkých skupin. První skupinu tvořili žáci šestého a sedmého ročníku, jež měli za úkol zpracovat dle pokynů historii naší školy. Do druhé skupiny se pak řadili žáci osmé a deváté třídy, kteří se věnovali tématu 30. výročí sametové revoluce.
První skupina věnující se historii školy byla dále rozdělena do třinácti menších týmů. Každý tým měl za úkol zpracovat jedno desetiletí z historie školy. Cílem bylo vytvořit během čtyř vyučovacích hodin plakát popisující dané období. Žáci tak měli možnost dozvědět se zajímavosti nejen o své škole, ale také o historii českého školství obecně.
Zatímco první skupina se věnovala historii školy, žáci z druhé skupiny byli seznámeni s historickým průběhem 17.listopadu roku 1989 a dobou komunistického režimu. Kromě projekce dokumentárního filmu popisující rok 1989 (1989: Z deníku Ivany A.), se žáci zúčastnili besedy s pamětníky této doby. Následně byli rozděleni do celkem deseti týmů, aby zpracovali plakát věnující se životu před rokem 1989. Někteří měli za úkol popsat dobu z hlediska hudby nebo cestování, jiní se zase věnovali osobnostem doby, či samotné sametové revoluci a jejímu průběhu.
Díky projektovému dni byla žákům interaktivním způsobem přiblížena významnost těchto dvou výročí – 130 let historie školy a 30 let od sametové revoluce. Všichni si projektový den užili a odnesli si mnoho poznatků. Mimo jiné si také mohli vyzkoušet týmovou práci, která je jistě pro ně přínosem.

Michal Fronk