Informace pro rodiče MŠ

Informace pro rodiče MŠ

Organizace MŠ

– Otevírací doba MŠ – 6:00-16:30 (od 16:00-16:30 pouze pro pracující rodiče)

– Příchod dětí do MŠ – do 8:00 hod – opakované pozdní příchody- porušování Školního řádu – výňatek ze školního řádu je k dispozici na šatnách každé třídy. Prosíme o jeho respektování.

– Odchod dětí z MŠ Ve 14:30 hod, děti s polodenním provozem odcházejí ve 12:00 – 12:30 hodin. V případě mimořádného odchodu po obědě rodiče nahlásí třídní učitelce osobně nebo se zapíší do sešitu v šatně.

Spojování tříd – Ráno/ Odpoledne – cedulka na okénku (3. + 4.třída)/ vchodových dveří MŠ (1. + 2. Třída).

– Omlouvání/ odhlašování/ přihlašování dětí – osobně nebo telefonicky do 8:00 hod.

Na každé šatně třídy je k dispozici sešit na omlouvání / vyzvedávání dětí po obědě – prosíme zapisovat.

Po skončení nemoci nebo po jakékoliv nepřítomnosti dítěte v MŠ, je zákonný zástupce povinen den předem přihlásit dítě a to nejpozději do 13:00 hod. učitelce MŠ a přihlásit si stravu přes internet nebo ve školní jídelně. Onemocní-li dítě přes noc, má rodič možnost si oběd vyzvednou do vlastních nádob v 11:30 téhož dne ve třídě.

Do MŠ jsou přijímány jen zdravé děti. Se zvýšenou teplotou, rýmou, kašlem a průjmem děti do MŠ nepatří. Berte prosím ohled na ostatní děti, personál a zodpovědné rodiče, které své nemocné děti vyléčí doma.

Povinná předškolní docházka

 • Nepřítomnost dítěte v posledním ročníku musí být vždy omluvena.
 • Každé dítě, které je vzděláváno v MŠ v rámci PPD musí být od 8-12 hod ve školce. V této době si plní svoji 4 hodinovou povinnou docházku.
 • PPD není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin – prázdninový provoz MŠ je pouze pro pracující rodiče.

Žádosti o odklad – do konce prosince, ale není problém zažádat kdykoliv během dalšího půlroku. Formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách PPP Plzeň nebo k vyzvednutí u vedoucí učitelky MŠ.

Z důvodu nastalé situace ohledně Covid- 19 jsou veškeré akce MŠ zrušeny – divadla, výlety atd.

Prázdninový provoz MŠ:

Vánoční prázdniny- zavřeno

Středa 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna 2021, provoz MŠ začíná v pondělí 4. ledna 2021

Jarní prázdniny

6. – 14. března 2021

Podzimní prázdniny

29.10.2020 až 30.10.2020

Veškerý prázdninový provoz je pouze pro pracující rodiče.

INFORMACE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ 1. A 2. TŘÍDY

Třída U Berušek – 25 dětí (13 předškoláků) – Vždy se pracuje podle nejstarších, následně se přizpůsobujeme mladším, snížení nároků

Třída U Soviček – 25 dětí – předškolní třída

Co potřebují děti do MŠ

 • Vhodnou obuv (chodíme na procházky do lesa, lesoparku…)
 • Věci na převlečení (do školky / na ven, spodní prádlo)
 • Papírové kapesníky (v kapsičce u kalhot, ve skříňce, popř. krabičku do třídy)
 • Vlhčené ubrousky
 • Pyžama – vyprat 1x za 14 dní v pátek, následující pondělí dát dětem nové

Požadavky (co by dítě mělo zvládat):

 • Sebeobsluha – Oblékání, stolování (správné držení lžíce, u předškoláků příborů- nechávat děti doma jíst příborem), hygiena
 • Správný úchop tužky– Dbáme na to ve školce, ale doma na to také dohlédněte. Je dobré už mít osvojený správný úchop tužky, nejlépe se učit na trojbokých pastelkách a tužkách, protože odchylky se pak už v první třídě, ne-li déle, jen velmi špatně odstraňují a přeučují.
 • Základní pravidla slušného chování- „Dobrý den, děkuji, prosím, na shledanou, půjčíš mi, nejsem tu sám/sama- chvilku počkám“ Chápeme stydlivost, ale sem tam je dobré ji překonat a naučit se, že za tato slůvka vám rozhodně nikde nikdo hlavu neutrhne.
 • Soustředění- Co je pro školu velmi důležité, je soustředění. Alespoň chvíli by se dítě mělo umět soustředit na jednu věc i v rušném nebo hlučném prostředí. Jednoduše, umět odfiltrovat „odpadní“ zvuky (ulice, ruch domácnosti) a zabrat se plně do činnosti.
 • Vpravo, vlevo– Kde je vpravo a kde vlevo – tohle je velmi dobré už spolehlivě ovládat.
 • Motorika- Umět nakreslit kruh, čtverec, navlékat korálky- Z jemné motoriky, kterou by dítě mělo ovládat, lze vyjmenovat nakreslení kruhu, čtverce, rovné čáry a vlnovky. Z těch jemnějších prací je fajn, když dítě umí navlékat korálky nebo drobné tvary lepit na papír a pracovat s prostorovou představivostí. Doma s dětmi i stříhejte, některým dětem to dělá ve školce velký problém.
 • Řeč – Děti v tomto věku by měly povídat ve větách, umět formulovat otázku, převyprávět příběhy – doma jim proto hodně čtěte, povídejte si s nimi, počítejte, dávejte hádanky, opravujte.

LOGOPEDIE – Od 4 let je vhodné navštěvovat Logopeda. Logopedická terapie je záležitost často dlouhodobá, která může trvat několik týdnů, měsíců a u těžších diagnóz i několik let, proto tuto záležitost řešte včas.

Školka x Rodič

 • Jakékoliv změny hlásit učitelce na třídě (telefonní čísla, alergie, změna pojišťovny).
 • Taktéž zkontrolovat evidenční listy, doplnění údajů, vyzvedávání dětí.
 • Čtěte informativní nástěnky na šatnách tříd – v případě dotazů nebo jakýkoliv nesrovnalostí, řešení problémů se obraťte na třídní učitelky.
 • Dle potřeby jsou možné po domluvě individuální konzultace.
 • Veďte děti k tomu, aby poslechly, k ukládání oblečení, úklidu hraček.
 • Při příchodu do MŠ předávejte učitelce své děti přes šatnu, nikoli přes umývárny.
 • Děti budou domů dostávat občas „domácí úkoly“, aby si postupně zvykaly na školní režim. Pracujte s nimi a buďte trpěliví.
 • Třídní telefon: 722 053 860

INFORMACE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ 3. A 4. TŘÍDY

Třída U Skřítků – 25 dětí

Třída U Zvědavého sluníčka – 25 dětí

Co potřebují děti do MŠ

 • Vhodnou obuv (chodíme na procházky do lesa, lesoparku…)
 • Věci na převlečení (do školky / na ven, spodní prádlo, vhodné bačkory do třídy, které si dítě umí obout- vše podepsané)
 • Papírové kapesníky ( v kapsičce u kalhot, ve skříňce, ven)
 • Pyžama – vyprat 1x za 14 dní v pátek, následující pondělí dát dětem nové do ruky)

Školka x Rodič

 • Jakékoliv změny hlásit učitelce na třídě (telefonní čísla, alergie, změna pojišťovny).
 • Taktéž zkontrolovat evidenční listy, doplnění údajů, vyzvedávání dětí.
 • Čtěte informativní nástěnky na šatnách tříd – v případě dotazů nebo jakýkoliv nesrovnalostí, řešení problémů se obraťte na třídní učitelky.
 • Dle potřeby jsou možné po domluvě individuální konzultace.
 • Veďte děti k tomu, aby poslechly, k samostatnosti při oblékání, svlékání, ukládání oblečení, úklidu hraček
 • Dodržujte třídní pravidla
 • Používejte slova: Děkuji, prosím, půjčíš mi, promiň, nejsem tu sám/sama- chvilku počkám!
 • Často s dětmi povídejte, zpívejte, kreslete, dbejte na správný úchop tužky, lžíce, nůžek…
 • Chtějte po svých dětech – podej mi to, ukliď si to, dej si věci na židličku…)
 • Dejte dětem ráno doma snídani
 • Dítě má umět jíst samostatně
 • Od 4 let by mělo dítě zvládat si samostatně dojít na WC, utřít se samo
 • Pitný režim v MŠ po celý den zajištěn- voda, čaj
 • Třídní telefon: Třída U Skřítků: 605 198 260, Třída U Zvědavého sluníčka: 737 192 788