Vážení rodiče dětí MŠ

Vážení rodiče,

Vzhledem k epidemiologické situaci Vás žádám, abyste zvážili docházku Vašich dětí do mateřské školy v době uzavření všech škol do 2. 11. 2020. Obracím se především na maminky na rodičovské dovolené. V menších kolektivech dětí MŠ snížíme riziko šíření COVID 19.

Nevztahuje se na předškoláky, kteří plní povinnou předškolní docházku.

Děkuji za pochopení a vstřícnost

Mgr. Tomáš Vávra

Ředitel ZŠ s MŠ Tlučná