Čert, Anděl a Mikuláš

V pondělí 5.12. se každoročně na naší škole koná akce spojená s čertem, andělem a Mikulášem. Vždy mají akci na starosti žáci 9. ročníku a společně s třídními učiteli celý den obcházejí jednotlivé třídy, včetně mateřské školky. Letos bylo žáků opravdu hodně, a tak se rozdělili na dvě skupiny, konktrétně na 9.A a 9.B. Každá třída měla jednoho Mikuláše, který sebou nesl celý den knihu hříchů, v které měl zaznamenané hříšníky dané třídy.

Všichni celou akci pojmuli velice dobře a oblékli se do nejrůznějších kostýmů. Mikuláš vždy v každé třídě přečetl jména, která ve třídě zlobí a čerti si ho symbolicky odnesli pryč ze třídy a to dokonce někdy i v pytli. Po chvíli se děti vracely zpět do třídy a andělé jim rozdávali sladkosti a případně je všechny pomalovali na památku na tento den. Na konci samozřejmě nesměla chybět písnička od třídy. Když akce na škole skončila, tak se všichni přesunuli na obecní úřad v Tlučné, kde již na ně čekalo přivítání od pana místostarosty. Ten jim ve spolupráci s dalšími zaměstnanci obce rozdal nějaké malé sladkosti a poděkoval za návštěvu. Následně již akce skončila a žáci devátého ročníku se mohli převléct a jít domů.

Nakonec vše vyšlo skvěle a myslím si, že si celý den všichni moc užili, i přes slzy v některých tvářích.