Distanční výuka 2. stupeň

Vážení rodiče,

Z USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8.října 2020 č.997 o přijetí krizového opatření se zavádí distanční výuka pro část druhého stupně ZŠ od 12. 10. 2020.

– v týdnu od pondělí 12.10. 2020 do pátku 16. 10. 2020 se zavádí distanční výuka pro třídy:

6.B, 7.B, 8.B

– v týdnu od pondělí 19. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020 bude distanční výuka pro třídy:

6.A, 7.A, 8.A

Ostatní třídy 2. stupně se v daném týdnu budou vzdělávat prezenčně.
Žáci 9. třídy se budou vzdělávat oba dva týdny prezenčně.

Distanční výuka pro 2. stupeň bude probíhat v aplikaci Microsoft Teams. Veškerá látka k učivu bude vkládána právě do této aplikace. Pomocí Microsoft Teams lze také komunikovat s učiteli.

Zároveň ke komunikaci bude sloužit i program Bakaláři.

Veškeré přístupové údaje do aplikace a informace k přihlášení již žáci získali od svých třídních učitelů, zároveň byli žáci poučeni o používání Microsoft Teams.

Neúčast na distanční výuce je potřeba řádně omluvit, stejně jako při prezenční výuce viz. Školní řád ZŠ Tlučná.

Za nepřítomnost na distanční výuce se považuje:

  • nepřítomnost při on-line vyučování
  • neodevzdání zadaných úkolů v určeném termínu

Žáci vzdělávající se distančním způsobem mají nárok na školní stravování.

Z hygienických důvodů a protiepidemiologických nařízení bude žákům, kteří se vzdělávají distančně, oběd vydán jen do jídlonosičů a to v době od 11:30 – 12:30 v prostoru pro vyzvedávání obědů cizích strávníků – tj. výdejní okénko vedle hlavního vchodu do jídelny.

V jiný čas nebudou žákům obědy vydány.

Zároveň žádáme při čekání na výdej oběda dodržování protiepidemiologických nařízení jako např. rozestupy 1,5m  atd.

V případě, že nebudete mít zájem o školní stavování, je potřeba ho na dobu distanční výuky obvyklým způsobem odhlásit.