Dny ředitelského volna

Vážení rodiče,

vyhlašuji v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění ředitelské volno ve dnech: pondělí 6. 5., úterý 7. 5. a pátek 24. 5. z organizačních důvodů.

Ve dnech 6. a 7. 5. 2024 je možné pro zájemce otevřít oddělení školní družiny. Pokud víte, že ŠD v těchto dnech využijete, sdělte prosím tuto skutečnost písemně vychovatelce vašeho dítěte nejpozději do 19. 4. 2024 (můžete využít e-mail, WhatsApp, notýsek)

Oddělení ŠD bude otevřeno v případě, že počet přihlášených nebude nižší než 15.

Přihlášení je závazné.

V pátek 24. 5. 2024 není z technických a organizačních důvodů možné ŠD otevřít.

VZOR přihlášení:

Přihlašuji Jméno Příjmení do ŠD ve dnech:

  • Pondělí 6.5. od ____  do ____
  • Úterý 7.5. od ____ do ____

Jméno a příjmení zákonného zástupce

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem.

Mgr. Tomáš Vávra – ředitel ZŠ s MŠ Tlučná