Doplňující informace k testování žáků

Vážení rodiče,

nastává změna v testování žáků ve škole. Na základě novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování ve školách, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:

–  děti v MŠ se netestují

–  žáci 1. stupně ZŠ se testují 1x týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li, žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu

–  žáci 2. stupně ZŠ se testují 2x týdně