Hodnocení 1. pololetí

Vážení rodiče, milí žáci,

hodnocení prvního pololetí školního roku 2020/2021 bude probíhat v souladu se školským zákonem, školním řádem a doporučením MŠMT.

K doporučení MŠMT ze dne 5. 1. 2021 přihlédneme, ale výsledné hodnocení na vysvědčení bude známkou.

Předávání vysvědčení:

Všichni žáci, kterým je umožněna osobní přítomnost, ve škole obdrží výpis vysvědčení 28. 1. 2021 během poslední vyučovací hodiny.

Ostatní žáci obdrží informace o hodnocení na vysvědčení elektronicky přes systém Bakaláři (6. – 9. ročníky) nebo od svých třídních učitelů(3. – 5. ročníky).
Tištěný výpis vysvědčení obdrží žáci poté, co bude obnovena prezenční výuka.

V pátek 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny.

                                                                                                                                          Vedení ZŠ s MŠ Tlučná