Informace k provozu školy od 3. 5. 2021

Vážení rodiče, vážení žáci,

na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se 3. 5. 2021 k prezenční výuce do školy vrátí žáci 6. – 9. tříd. Vzdělávat se budou tzv. rotačním způsobem (střídání celých tříd ve škole po týdnech)

Prosíme rodiče o kontrolu, zda mají žáci přihlášené obědy na www.strava.cz. Pokud o odběr oběda nemáte zájem, je potřeba si obědy odhlásit.

Plán rotační výuky:

Týden Prezenčně ve škole Distanční výuka doma
3. 5. – 7. 5. 2. A, 3. třída, 4. A, 5 A, 6. A, 7. A, 8. A  1. třída, 2. B, 4. B, 5. B, 6. B, 7. B, 8. B, 9. třída

Po celou dobu pobytu ve škole je povinné používat roušku či respirátor.

Školní družina

Ranní a odpolední družina bude poskytována. Avšak na základě hygienických opatření, se žáci jednotlivých ročníků nesmí mezi sebou míchat. Z tohoto důvodu bude ranní družina poskytována pouze žákům 1. – 3. ročníků.

Příchod ke škole

Budova se pro žáky otevře od 7:30.

Žáci 1. stupně vstupují hlavním vchodem a žáci 2. stupně vstupují horním nouzovým vchodem.

Všichni žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčně, se musí 2X v týdnu otestovat v prostorách školy na přítomnost onemocnění Covid-19. Testy se budou provádět vždy v pondělí a ve středu ve třídách. Kdo onemocnění prodělal a od doby indikace neuplynulo 90 dní a tuto skutečnost doloží lékařským dokladem, se testovat nemusí.

Kdo testování nepodstoupí, nesmí se účastnit prezenční výuky, vyučující těmto žákům zadají domácí práci (nejedná se o on-line výuku). Rodiče těchto žáků omluví nepřítomnost do žákovských knížek.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Všichni žáci využijí své šatny přidělené na začátku školního roku.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve škole roušky či respirátory.

Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Výuka:

Při prezenční výuce ve škole bude vyučování probíhat dle běžného rozvrhu hodin s menšími úpravami. O změnách v rozvrhu budou žáci a rodiče informováni od třídních učitelů.

Pro hlavní předměty (ČJ, M, AJ, NJ) budou probíhat se žáky, kteří mají distanční výuku videokonference formou MS Teams v časech dle běžného rozvrhu (konkrétní termín a čas online hodiny bude upřesněn vyučujícím daného předmětu). 

  • Matematika – min. 2 hodiny týdně formou online setkání
  • Český jazyk – min. 2 hodiny týdně formou online setkání
  • Angličtina – min. 1 hodina týdně formou online setkání
  • Druhý jazyk – min. 1 hodina týdně formou online setkání

V ostatních předmětech dostanou žáci od svých učitelů zadání, odkazy a materiál k domácí práci.

Výuka (podklady, materiály, zadání, zpětná vazba s učitelem apod.) bude probíhat přes MS Teams.

Z důvodů hygienických opatření ve školní jídelně, se při prezenční výuce žáci 1. – 3. třídy + žáci kteří mají odpolední vyučování, budou moci stravovat ve školní jídelně. Ostatním žákům se budou obědy vydávat do jídlonosičů.

Obědy pro žáky na distanční výuce se budou vydávat od 11:30 do 13:30 hodin do jídlonosičů.

Pro všechny ročníky je ministerstvem zdravotnictví umožněna tělesná výchova a zpěv v hodinách hudební výchovy.