Informace k výuce od 18.11.2020

Vážení rodiče,

V souladu s usnesením vlády je od 18. 11. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol na prezenční výuce.

Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den.

Rozvrh hodin bude upraven z organizačních důvodů, zákazu hodin tělesné výchovy a zpěvu.

Doba výuky:

  • 1. třída: každý den 7:50 – 11:00; oběd 11:10
  • 2. třída: každý den 8:00 – 11:30; oběd 11:30

Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro celou třídu.

Po celou dobu pobytu ve škole je povinné používat roušku.

Od 18. 11. 2020 se tímto distanční výuka pro žáky 1. a 2. ročníků ruší.

Provoz školní jídelny bude nepřerušen, obědy pro žáky 1. a 2. ročníků budou od 18. 11. 2020 automaticky přihlášeny. Prosíme rodiče, aby si tento údaj zkontrolovali.

Školní družina

Ranní a odpolední družina bude poskytována. Avšak na základě hygienických opatření, se žáci jednotlivých ročníků nesmí mezi sebou míchat.

Ranní ŠD

Po zazvonění je žák vpuštěn do budovy a samostatně dojde do učebny:

  • 1. třída – v učebně ŠD
  • 2. třída – v učebně 5.B a 2.A

Odpolední ŠD

Žáci odchází na oběd v doprovodu vychovatelky. Žáci, kteří zůstávají odpoledne ve ŠD, odcházejí v doprovodu vychovatelky do učebny. V případě příznivého počasí budou žáci pobývat venku.

Z nařízení vlády je potřeba dodržet následující pokyny:

Při cestě do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Příchod ke škole a pohyb před školou

Žáci budou ke škole přicházet v předem určených časech. Časy a vstupy pro jednotlivé skupiny se budou lišit.

1. třída: 7:30 – 7:40 … hlavní vchod

2. třída: 7:40 – 7:50 … 2.A – požární vchod (vlevo vedle hlavního vchodu)

                                     2.B – hlavní vchod

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Pedagogové vyzvednou žáky před budovou a následně je odvedou do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení použité roušky.

Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Ve třídě

Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

V průběhu pobytu ve třídě musí žáci a pedagogičtí pracovníci nosit roušku.

Při sejmutí roušky si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce, přesunou se do předem určeného prostoru (chodba, jiná učebna) a učitel zajistí intenzivní větrání učebny.

Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Při jejich nedodržování bude škola kontaktovat zákonné zástupce a vše bude řešeno individuálně.

V Tlučné         16. 11. 2020                                                                 vedení školy

                                                                                                          ZŠ s MŠ Tlučná