INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bezochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

▪respirátor nebo obdobný prostředek(vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

▪zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky apožadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének:

▪ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

▪na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas kpřítomnosti alespoň 2 osob vzdálených odsebe méně než 2 metry.

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:

▪děti v mateřské škole

▪osoby sporuchou intelektu, sporuchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

▪strávníkyve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to zapodmínky, že sedí u stolu.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry odžáků nebo studentů.

Celé znění mimořádného opatření je dostupné ZDE.