INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ ZŠ S MŠ TLUČNÁ V SOUVISLOSTI S UZAVŘENÍM ŠKOLY

Vydávání „Žádostí o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“ v ZŠ s MŠ Tlučná.

  • pokud jste si „Žádost …“ zatím nestihli vyzvednout a potřebujete ji, ozvěte se na:
    • tel. 739 675 624 – J. Kopřivová

viz. vyjádření MPSV z 11. 3. 2020:

„08:00 – ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ  Nárok na ošetřovné se uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení. Rodiče nemusí nově kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, dovyplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli.“ 

  • vzhledem k různým výkladům na podpůrčí dobu a hlavně její začátek přikládám stanovisko MPSV z 11. 3. 2020 k této otázce:

„17:40 – OD KDY BĚŽÍ OŠETŘOVNÉ – Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.“

Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru

Pokyny k domácímu vzdělávání po dobu uzavření ZŠ:

  • zadání úkolů, které jsou žáci povinni plnit, sledujte na stránkách školy

skolatlucna.cz

  • postupujte podle pokynů jednotlivých vyučujících
  • úkoly budou podle potřeby průběžně aktualizovány
  • úkoly budou vyhodnoceny po skončení mimořádného opatření

Dokument je možno zobrazit zde.