Ministerstvo zdravotnictví ČR nařídilo mimořádná opatření pro všechny osoby, které se vrací z Itálie.

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 vrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným bezkontaktním přístupem, svému praktickému lékaři. Ten pak nařídí karanténu, vystaví potvrzení o pracovní neschopnosti.

Přesné znění mimořádného opatření MZČR najdete zde.