Návrat dětí MŠ

Vážení rodiče,

od pondělí 12. dubna se do mateřské školky vrací předškoláci a děti (ve věku 3 – 5 let) zaměstnanců, kteří pracují v profesích důležitých pro chod státu (viz níže).

Děti v mateřské škole roušky nepoužívají.

Každé dítě před vstupem do budovy školky musí být otestováno antigenním testem výtěrem z okraje nosu. Testovat se bude vždy v pondělí a ve středu. Bez provedení testu nebude dítě vpuštěno do školky. Test se provádí za přítomnosti pedagogického zaměstnance školy, ale provádí si ho každé dítě samostatně. U dětí může s testem vypomoci jeden zákonný zástupce. Pokud dítě v den testování do školy nepřijde, bude testován další den při příchodu do školky.

Výsledek testu je znám do 15 minut. V případě pozitivního výsledku testu musí zákonný zástupce dítěte si svého potomka vyzvednout ze školky. Doporučujeme zákonným zástupcům dětí z MŠ, aby si vyčkali na výsledek testu.

Video návod k samotnému testování naleznete zde

Další informační materiály k testování (instruktážní leták, leták pro rodiče, leták pro žáky) jsou k dispozici zde

Další odkaz na informace pro rodiče ohledně testování naleznete zde

Pravidelné testování se týká i všech zaměstnanců školky, pokud nebyli kompletně očkováni. Z testováni jsou vyloučeni zaměstnanci a děti, kteří průkazně předloží (např. původní sms z hygieny nebo potvrzením od praktického lékaře), že před méně než 90 dny prodělali onemocnění Covid-19 (škola si ověří u KHS).

Děti, kteří se testování nezúčastní, nemohou a nebudou vpuštěni do budovy školky a budou muset zůstat doma. Netestované děti si musí doplnit učivo jako kdyby byli nemocní a nepřítomni ve školce.

Hygienická opatření:
Pokud dítě, učitel nebo provozní pracovník školy bude vykazovat jakýkoliv příznak nemoci, nebude mu přístup do školky umožněn. Všichni zaměstnanci musí mít respirátor. Při vstupu do budovy a několikrát během dne si děti umyjí a vydezinfikují ruce. Všechny učebny jsou pravidelně větrány a dezinfikovány.

Kontrolní seznam příznaků COVID-19

Stravování:
pro děti, které budou chodit do školky, bude zajištěno stravování běžným způsobem.

Profese důležité pro chod státu:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006
  Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky 

Věříme, že společně nástup dětí do školky a testování zvládneme a výuka řádně začne.

Děkujeme za vstřícnost a spolupráci.

Vedení ZŠ s MŠ Tlučná