Nevhodné chování žáků při distanční výuce

Vážení rodiče,

Dovolujeme si Vás informovat, že během distanční výuky někteří žáci při online výuce píší nevhodné až vulgární komentáře do chatu. Stejně jako při prezenční výuce, tak i nyní nebudeme tolerovat takovéto chování a bude dle školního řádu postihováno opatřeními k posílení kázně. Žáci, kterých se to týká, byli o nevhodném chování informováni a poučeni o možném kázeňském postihu za toto nevhodné chování.