Obědy od 4.1.2021

Obědy mají na leden všichni přihlášené už od 20.12. Mohou si odhlásit běžným způsobem.
Výdej:
1. a 2. třída v jídelně
3. – 9. třída od 11:30 do 13:30 do jídlonosičů.