Obnovení provozu školní jídelny

Vážení rodiče,

od pondělí 22. 2. 2021 je provoz školní jídelny pro žáky, zaměstnance i ostatní strávníky znovu obnoven.

Obědy mají od 22. 2. 2021 automaticky přihlášené všichni pravidelně se stravující před uzavřením školní jídelny na začátku tohoto týdne. Prosíme všechny strávníky o kontrolu, zda mají oběd přihlášen na www.strava.cz

Vedení ZŠ s MŠ Tlučná