Organizace výuky od 30. 11. 2020

Na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se 30. 11. 2020 k prezenční výuce do školy vrátí všichni žáci 1. stupně (1. -5- třídy) a žáci 9. třídy

Žáci 6. – 8. tříd se budou vzdělávat tzv. rotačním způsobem (střídání celých tříd ve škole po týdnech)

Prosíme rodiče o kontrolu, zda mají žáci přihlášené obědy na www.strava.cz. Pokud o odběr oběda nemáte zájem, je potřeba si obědy odhlásit.

Plán rotační výuky:

Týden Prezenčně ve škole Distanční výuka doma
30. 11. – 4. 12. 6. B, 7. B, 8. B 6. A, 7. A, 8. A 
7. 12. – 11. 12. 6. A, 7. A, 8. A  6. B, 7. B, 8. B
14. 12. – 18. 12. 6. B, 7. B, 8. B 6. A, 7. A, 8. A 
21. 12. – 22. 12. 6. A, 7. A, 8. A 6. B, 7. B, 8. B

Po celou dobu pobytu ve škole je povinné používat roušku.

Školní družina

Ranní a odpolední družina bude poskytována. Avšak na základě hygienických opatření, se žáci jednotlivých ročníků nesmí mezi sebou míchat. Z tohoto důvodu bude ranní družina poskytována pouze žákům 1. – 3. ročníků.

Příchod ke škole a pohyb před školou

Budova se pro žáky otevře od 7:30.

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Všichni žáci využijí své šatny přidělené na začátku školního roku.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení použité roušky.

Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Ve třídě

Neprodleně po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

V průběhu pobytu ve třídě musí žáci a pedagogičtí pracovníci nosit roušku.

Při sejmutí roušky si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce, přesunou se do předem určeného prostoru (chodba, jiná učebna) a učitel zajistí intenzivní větrání učebny. Větrání učebny bude probíhat i během hodiny. Z tohoto důvodu je možné, aby žáci si přinesli vlastní deku vzhledem k možným nižším teplotám v učebně.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Při jejich nedodržování bude škola kontaktovat zákonné zástupce a vše bude řešeno individuálně.

Výuka na 2. stupni:

Při prezenční výuce ve škole bude vyučování probíhat dle běžného rozvrhu hodin s menšími úpravami. O změnách v rozvrhu budou žáci a rodiče informováni od třídních učitelů.

Pro hlavní předměty (ČJ, M, AJ, NJ) budou probíhat se žáky, kteří mají distanční výuku videokonference formou MS Teams v časech dle běžného rozvrhu (konkrétní termín a čas online hodiny bude upřesněn vyučujícím daného předmětu). 

  • Matematika – min. 2 hodiny týdně formou online setkání
  • Český jazyk – min. 2 hodiny týdně formou online setkání
  • Angličtina – min. 1 hodina týdně formou online setkání
  • Druhý jazyk – min. 1 hodina týdně formou online setkání

V ostatních předmětech dostanou žáci od svých učitelů zadání, odkazy a materiál k domácí práci.

Výuka (podklady, materiály, zadání, zpětná vazba s učitelem apod.) bude probíhat přes MS Teams.

Žákům 2. stupně z organizačních a protiepidemiologických důvodů výuka tělesné výchovy odpadá.

Výuka na 1. stupni:

Pro všechny třídy 1. stupně probíhá výuka prezenční formou dle běžného rozvrhu hodin s menšími úpravami. O změnách v rozvrhu budou žáci a rodiče informováni od třídních učitelů.

Pro všechny ročníky je ministerstvem zdravotnictví vydán zákaz tělesné výchovy a zpěvu v hodinách hudební výchovy. V těchto dvou předmětech dojde k obsahové změně hodin.
V případě příznivého počasí budou žáci 1. stupně chodit na vycházky.