PODĚKOVÁNÍ

ZŠ s MŠ Tlučná děkuje p. Jaroslavu Hynešovi za významný finanční dar. Škola za něj zakoupila 5 nových studentských mikroskopů, které zkvalitní výuku v hodinách přírodopisu, chemie, zeměpisu aj. Dalším milým překvapením byl věcný dar ve formě nanuků pro každého žáka i učitele naší školy. Všichni jsme si tak zpestřili svačinovou přestávku hned druhý den nového školního roku.