Pozastavení vydávání obědů pro cizí strávníky

V souvislosti se současnou situací ohledně koronaviru a stále panujícími přísnými hygienickými opatřeními v oblasti gastronomie je vydávání obědů pro cizí strávníky ze školní jídelny do konce školního roku 2019/2020 pozastaveno.

Věřím, že opětovné vydávání obědů pro cizí strávníky ze školní jídelny bude spuštěno od září 2020.

Děkuji za pochopení

Mgr. Tomáš Vávra
Ředitel ZŠ s MŠ Tlučná