Praní lůžkovin v MŠ

Vážení rodiče dětí MŠ Tlučná,

dovolujeme si Vám oznámit, že dojde ke změně v praní lůžkovin.

Po důkladném zvážení jsme rozhodli, že od návratu dětí do MŠ budou každé cca 3 týdny lůžkoviny předány rodičům k vyprání domů. Každému jednotlivému dítěti budou přiděleny lůžkoviny, které bude používat jenom on.

V současné době vidíme tento krok jako efektivní nástroj ke zvýšení protiepidemiologických opatření.

Vedení ZŠ s MŠ Tlučná