Provoz školní jídelny

Provoz školní jídelny od 14. 10. – 23. 10. 2020 není přerušen.
Žáci i cizí strávníci si mohou obědy vyzvedávat jen do jídlonosičů, a to v době od 11:30 – 13:30 v prostoru pro vyzvedávání obědů cizích strávníků – tj. výdejní okénko vedle hlavního vchodu do jídelny.

V jiný čas nebudou žákům obědy vydány.

Zároveň žádáme při čekání na výdej oběda dodržování proti epidemiologických nařízení jako např. rozestupy 1,5m atd. V případě, že nebudete mít zájem o školní stavování, je potřeba ho na dobu distanční výuky obvyklým způsobem odhlásit.