Sdělení k distanční výuce

Vážení rodiče,

Opět vstupujeme do distanční výuky a čekají nás společně další výzvy.

Jsme si vědomi, že tak jako na Vás, na žáky, ale i na nás učitele klade distanční výuka zvýšenou zátěž.

Tímto Vás žádáme o spolupráci a vstřícnou komunikaci s našimi pedagogy ohledně případných problémů s distanční výukou.

Pokud z jakéhokoliv důvodu, ať už technického či osobního, se nebude moci Vaše dítě zúčastnit online výuky, informujte prosím třídní učitelku/učitele.

Plán distanční výuky prosím berte jako živý dokument. V průběhu distanční výuky může a nejspíše bude docházet k některým úpravám. Postupně budeme způsob distanční výuky individuálně přizpůsobovat jednotlivým třídám na míru.

Třídní učitelé budou žáky i rodiče průběžně informovat a budou komunikovat přes zaběhnuté informační systémy.

Distanční výuka bude zatím probíhat od 14. 10. do 23. 10. 2020

Od 26. do 30. 10. následují podzimní prázdniny, ve kterých se nebude realizovat distanční výuka.

Děkujeme za vstřícnost a pochopení v této nelehké době.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Tomáš Vávra

Ředitel ZŠ s MŠ Tlučná