Sdělení rodičům

Vážení rodiče,

jsem rád, že od středy 18. 11. bude umožněn opětovný návrat žáků 1. a 2. tříd zpět do školy k prezenční výuce.

Informace, za jakých podmínek je možné vyučovat ve škole, Vám zveřejníme v nejbližší době. Ještě dolaďujeme detaily.

Doufám, že postupné rozvolňování protiepidemiologických opatření bude pokračovat i nadále a budeme moci přivítat všechny žáky ve škole co nejdříve.

Avšak prozatím jsme nuceni pokračovat v distanční výuce. Budeme proto i nadále kombinovat Vám již známé způsoby vzdálené výuky. Online hodiny, při kterých se vidí učitelé s dětmi v reálném čase prostřednictvím komunikační platformy MS Teams, a výuku, kde žáci delší časové období samostatně pracují na úkolech jim zadaných.

Práce z domova může být pro žáky i příležitostí. Možnost volby, kde budu pracovat, kdy a s jakým úkolem začnu, s kým se poradím, jaké zvolím tempo, nebo dokonce polohu pro práci. Je tu oproti škole výraznější faktor vlastní odpovědnosti za to, jak si správně zorganizovat svoji činnost.

Bylo by nešťastné žáky o tuto příležitost k samostatnému rozhodování, sebeorganizování i o výše uvedené výhody připravit přehnaným množstvím online hodin, nebo unifikovanými pracovními listy s okamžitým termínem odeslání či srovnávacím hodnocením. Nechme žákům čas, iniciativu a možnost volby. Včetně možnosti chybovat. Vždyť chybami se člověk učí.

V této době není důležité jen učivo nebo známky, ale také veškeré činnosti, které v rámci distanční výuky žáci vykonávají. Nejvíce je učí vlastní práce, nejvíce motivuje pozitivní emoce. Budeme se snažit o to, aby zadávané úkoly byly zajímavé, zábavné, smysluplné a propojené s reálným životem.

Věřím, že námi nastavený systém distanční výuky funguje. Jak způsob zadávání úkolů, komunikace, tak i počty online hodin. Co se týče počtů online hodin, tak zde jsme se snažili najít vyvážený poměr mezi vytížeností žáků a množstvím učiva. Zde jsme nuceni mimo jiné se i řídit metodickým pokynem MŠMT, který nám stanovuje i počet online hodin. Výrazně se v metodice doporučuje nedodržovat stejný rozvrh hodin při online výuce jako při prezenční. Dále jsme se snažili brát v potaz unavitelnost a schopnost žáků soustředit se při online výuce.

Samozřejmě pokud budete mít jakékoliv připomínky k distanční výuce, budeme rádi, když je s námi budete sdílet. Je to pro nás důležitá zpětná vazba.

Vím, že právě v tomto období měly proběhnout jako každý rok třídní schůzky. Mimořádná situace nám neumožňuje, aby proběhly v běžném režimu. Proto se na Vás obracím, pokud budete cokoliv potřebovat konzultovat s vyučujícím, kontaktujte ho a po domluvě se s Vámi jistě spojí.

Rád bych Vám poděkoval a ocenil Vaši spolupráci při vzdělávání Vašich dětí.

S přáním pevného zdraví

Mgr. Tomáš Vávra

Ředitel ZŠ s MŠ Tlučná