Stravování ve školní jídelně

Stravování ve školní jídelně

od 30. 11. 2020 do odvolání

  • 1. – 3. třída – oběd po poslední vyučovací hodině v prostoru školní jídelny
  • 4. – 9. třída
  • žák nemá odpolední výuku:

oběd si vyzvedne a odnese ve vlastním obědníku a zkonzumuje doma. Přesný čas vyzvedávání obědů sdělí třídní učitel

(cca 5 – 25 minut po konci vyučování)

  • žák má odpolední výuku:

   oběd před odpolední výukou ve školní jídelně

Prosíme rodiče o kontrolu, zda mají žáci přihlášené obědy na www.strava.cz. Pokud o odběr oběda nemáte zájem, je potřeba si obědy odhlásit.

!!Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ NENÍ MOŽNÉ, ABY SI ČÁST ŽÁKŮ JEDNÉ TŘÍDY OBĚDY ODNÁŠELA A ČÁST KONZUMOVALA VE ŠJ!!