Upřesňující informace k výuce od 12. 10. 2020

Výuka na 2. stupni:

Při prezenční výuce ve škole bude vyučování probíhat dle běžného rozvrhu hodin s menšími úpravami. O změnách v rozvrhu budou žáci a rodiče informováni od třídních učitelů přes aplikaci Bakaláři.

Pro hlavní předměty (ČJ, M, AJ, NJ) budou probíhat se žáky, kteří mají distanční výuku videokonference formou MS Teams v časech dle běžného rozvrhu (konkrétní termín a čas online hodiny bude upřesněn v aplikaci Bakaláři vyučujícím daného předmětu). 

  • Matematika – min. 2 hodiny týdně formou online setkání
  • Český jazyk – min. 2 hodiny týdně formou online setkání
  • Angličtina – min. 1 hodina týdně formou online setkání
  • Druhý jazyk – min. 1 hodina týdně formou online setkání

V ostatní předmětech dostanou žáci od svých učitelů zadání, odkazy a materiál k domácí práci.

Výuka (podklady, materiály, zadání, zpětná vazba s učitelem apod.) bude probíhat přes MS Teams. Všichni žáci mají také aktivovaný školní účet, se kterým pracují.

Výuka na 1. stupni:

Pro všechny třídy 1. stupně probíhá výuka prezenční formou beze změn dle běžného rozvrhu hodin.