Vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí

Vážení rodiče, podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní škole s mateřskou školou Tlučná.

Sděluji Vám, že podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

Vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy ZŠ s MŠ Tlučná můžete v ředitelně školy –
Školní 838, Tlučná ve dnech 25. – 29. května 2020 od  9.00 – 10.00 hodin.

V Tlučné 22. 5. 2020

Mgr. Tomáš Vávra, v. r.
ředitel ZŠ s MŠ Tlučná