Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání

Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání v MŠ Tlučná

Školní rok 2021/2022

Registrační číslo:

2/2021,       3/2021,       7/2021,       9/2020,

     12/2021,                14/2021,          17/2021,       19/2021,

20/2021,     21/2021,     24/2021,     25/2021,     27/2021,       28/2021,     30/2021,     32/2021,

33/2021,     34/2021,     39/2021,     44/2021,     45/2021,       47/2021,     48/2021,     50/2021.    

Nepřijaté děti k předškolnímu vzdělávání v MŠ Tlučná

Registrační číslo:

1/2021,       4/2021,       5/2021,       6/2021,

8/2021,    10/2021,    11/2021,     13/2021,

15/2021,     16/2021,     18/2021,            22/2021,

23/2021,     26/2021,     29/2021,  31/2021,

35/2021,     36/2021,     37/2021,     38/2021,

40/2021,     41/2021,     42/2021,     43/2021,

46/2021,     49/2021.