Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2023/2024 

Zápis do MŠ proběhne 3.května 2023 v prostorách nové budovy MŠ od 9:00-11:00 hod a 13:00- 16:00 hod. 

POTŘEBNÉ FORMULÁŘE A DOKUMENTY 

  • Rodný list 
  • Občanský průkaz  
  • Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ 

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, se můžete vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti přijetí k 

předškolnímu vzdělávání do mateřské školy ZŠ s MŠ Tlučná, a to v ředitelně mateřské školy 

ve dnech 24. – 26. května od 9.00 – 10.00 hodin. 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24 

  • Děti, které dosáhly do 31.8.2023 pěti let. 

Kritéria o přijímání dětí do mateřské školy jsou k dispozici na webových stránkách mateřské 

školy. 

ZÍSKÁNÍ FORMULÁŘŮ 

• Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno do 

30-ti dnů – v budově ZŠ a MŠ Tlučná na veřejně přístupném místě, na vývěsce 

a také na našich webových stránkách. 

• Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ obdrží zákonní 

zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání žádostí (zahájení správního 

řízení) i písemně. 

• Schůzka zákonných zástupců nově příchozích dětí proběhne v měsíci červnu. O termínu schůzky budete včas informováni. 

Lucie Halamová 

Vedoucí učitelka MŠ