Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID-19 vydávám opatření k organizaci zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021.

Žádám Vás, abyste pokud je to možné, upřednostnili podání přihlášky bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.


ZPŮSOBY PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

 • elektronické podání přihlášky – datová schránka, email s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 • případně poštou nebo osobně do školky

PŘIHLÁŠKY MŮŽETE ZASÍLAT OD 27.4.-11.5.2020

 • Osobně můžete přinést přihlášky 12.5.2020 od 10:00 – 15:00 hod do nové budovy MŠ. V chodbě bude za přítomnosti zaměstnance školy umístěna lavice, na které budete moci přihlášku nechat.

V případě potíží s odesláním dokumentů kontaktujte vedoucí MŠ na e-mail – mstlucna@seznam.cz.

POTŘEBNÉ FORMULÁŘE A DOKUMENTY

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ
 • Evidenční list (bez potvrzení lékaře)
 • Kopie rodného listu dítěte
 • Kopie občanského průkazu
 • Čestné prohlášení zákonného zástupce u očkovaných dětí a kopii očkovacího průkazu
 • Váš e-mail (s potvrzením Vašeho přečtení) nebo telefonní číslo k získání evidenčního čísla potřebného k identifikaci dítěte při uveřejnění přijetí na webových stránkách a vývěskách na budovách MŠ.

Vaše žádost bude zaevidována a mailem, popřípadě SMS zprávou dostanete registrační číslo, pod kterým budeme dítě evidovat. Pod tímto registračním číslem bude Vaše dítě zveřejněno v seznamu přijatých uchazečů.

!POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021!

 • Děti, které dosáhly do 31.8.2020 pěti let

Kritéria o přijímání dětí do mateřské školy jsou k dispozici na webových stránkách mateřské školy.

POTŘEBNÉ FORMULÁŘE NAJDETE V DOKUMENTECH MŠ.

 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno do 30-ti dnů – v budově ZŠ a MŠ Tlučná na veřejně přístupném místě, na vývěsce a také na našich webových stránkách.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání žádostí (zahájení správního řízení) i písemně.
 • Schůzka pro rodiče proběhne ihned, jak to situace umožní. Předpokládaný termín bude začátkem nového školního roku a to v měsíci říjnu. O termínu schůzky Vás budeme včas informovat.

Děkuji za pochopení výše uvedených opatření, které jsou nutné k eliminaci rizik nakažení novým typem koronaviru.

S pozdravem a přáním pevného zdraví
Lucie Halamová
Vedoucí učitelka MŠ