Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k

ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID-19

vydávám opatření k organizaci zápisu do mateřské školy pro školní rok

2022/2023.

ZPŮSOBY PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

• elektronické podání přihlášky – datová schránka, email s elektronickým

podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

• případně poštou nebo osobně do školy – sekretariátu (od 8:00- 15:30)

PŘIHLÁŠKY MŮŽETE ZASÍLAT OD 2.5.-16.5.2022.

V případě potíží s odesláním dokumentů kontaktujte vedoucí MŠ na e-mail –

lucie.halamova@skolatlucna.cz

POTŘEBNÉ FORMULÁŘE A DOKUMENTY

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • Kopie rodného listu dítěte
  • Kopie občanského průkazu
  • Váš e-mail (s potvrzením Vašeho přečtení) nebo telefonní číslo k získání

evidenčního čísla potřebného k identifikaci dítěte při uveřejnění přijetí na

webových stránkách a vývěskách na budovách MŠ.

Vaše žádost bude zaevidována a mailem, popřípadě SMS zprávou dostanete registrační číslo, pod kterým budeme dítě evidovat. Pod tímto registračním číslem bude Vaše dítě zveřejněno v seznamu přijatých uchazečů.

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů, se můžete vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti přijetí k

předškolnímu vzdělávání do mateřské školy ZŠ s MŠ Tlučná, a to v ředitelně mateřské školy

ve dnech 24. – 26. května od 9.00 – 10.00 hodin.

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

  • Děti, které dosáhly do 31.8.2022 pěti let

Kritéria o přijímání dětí do mateřské školy jsou k dispozici na webových stránkách mateřské

školy.

ZÍSKÁNÍ FORMULÁŘŮ

• Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno do

30-ti dnů – v budově ZŠ a MŠ Tlučná na veřejně přístupném místě, na vývěsce

a také na našich webových stránkách.

• Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ obdrží zákonní

zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání žádostí (zahájení správního

řízení) i písemně.

• Schůzka pro rodiče proběhne koncem tohoto roku. Předpokládaný

termín bude v měsíci červnu.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

Lucie Halamová

Vedoucí učitelka MŠ