Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

Zápis do MŠ proběhne 7.května 2024 v prostorách nové budovy MŠ od 9:00-11:00 hod a 13:00- 16:00 hod. 

POTŘEBNÉ FORMULÁŘE A DOKUMENTY 

  • Rodný list 
  • Občanský průkaz  
  • Vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ (viz. dokumenty MŠ)

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se můžete vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy ZŠ s MŠ Tlučná, a to v ředitelně mateřské školy ve dnech 22. – 24. května od 9.00 – 10.00 hodin. 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25

  • Děti, které dosáhly do 31.8.2024 pěti let. 

Kritéria o přijímání dětí do mateřské školy jsou k dispozici na webových stránkách mateřské školy. 

ZÍSKÁNÍ FORMULÁŘŮ 

• Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno do30-ti dnů – v budově ZŠ a MŠ Tlučná na veřejně přístupném místě, na vývěsce a také na našich webových stránkách. 

• Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání žádostí (zahájení správního řízení) i písemně. 

• Schůzka zákonných zástupců nově příchozích dětí proběhne v měsíci červnu. O termínu schůzky budete včas informováni. 

Informace pro zákonné zástupce nově nastupujících dětí

Znalosti a dovednosti dítěte před vstupem do MŠ – pro dobrou adaptaci je výhodou, pokud má dítě základní prvky v sebeobsluze ( umí jít na WC, umí si umýt ruce, najíst se, zvládá přiměřeně oblékání, umí se dorozumět s ostatními). To vytváří pro dítě základ sebedůvěry a sebejistoty, a tím se v MŠ cítí lépe.

Co by mělo dítě znát před nástupem do MŠ:

  • Znát své jméno a příjmení
  • Umět si říct, co chce nebo potřebuje
  • Spolupracovat při oblékání a svlékání
  • Umět nazouvat a vyzouvat obuv
  • Vysmrkat se a používat kapesník
  • Přizpůsobovat se režimu MŠ, respektovat pravidla

Lucie Halamová 

Zástupce ředitele pro MŠ