Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/23

Zápis se uskuteční administrativně (bez účasti dětí a rodičů), na základě podaných žádostí.

Žádosti podávejte prostřednictvím „Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání“, popř.(pokud žádáte o odklad povinné školní docházky) „Žádosti o odklad PŠD“

K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte – buď v elektronické podobě (sken, foto) nebo v papírové podobě – prostá kopie. Tato kopie bude součástí spisu dítěte.

K žádosti o odklad přiložte vyjádření Pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Pokud nemáte, dodejte do 29. 4. 2022.

UPOZORŇUJI, ŽE JE NUTNÉ, ABY ŽÁDOST PODEPSALI OBA ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI.

V případě, že to ze závažných důvodů není možné, důvod uveďte v žádosti.

Způsoby podání žádosti:

  • elektronicky – prostřednictvím datové schránky
  • e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen prostý email!) na e-mail: zs@skolatlucna.cz
  • poštou na adresu: ZŠ s MŠ Tlučná, Školní 838, Tlučná 33026
  • vložením do poštovní schránky umístěné u vchodu A do areálu školy
  • osobním podáním v sekretariátu školy (8:00 – 15:00)

Termín podání žádosti: 1. – 29. 4. 2022

Výsledky zápisu budou zveřejněny v pátek 6. 5. 2022 zde na webových stránkách školy, na stránkách obce, v budově MŠ a na vývěsce před budovou ZŠ.

Potřebné dokumenty ke stažení najdete ZDE.

V Tlučné 15. 3. 2022

Mgr. Tomáš Vávra

Ředitel ZŠ s MŠ Tlučná